Přání k narozeninám v angličtině

Trápíte se vymýšlením vtipného, cool, kosmopolitního vinše k narozeninám a ta správná slova si k vám ne a ne najít cestu? Anglická přání k narozeninám jsou velmi oblíbená nejen mezi mládeží. Ve svém blahopřejném textu k narozeninám můžete použít slova slavných osobností v originále, či typický anglický humor, který z vašeho narozeninového přání udělá originální a osobitý vinš!

Zde najdete originální vtipná přání k narozeninám v angličtině s překladem pro své přátele, kolegy a známé, anglické narozeninové citáty a další skvělá přání k narozeninám anglicky, se kterými uděláte parádu v Čechách i za louží.

Better to be over the hill than buried under it. Happy Birthday! (Lépe býti za zenitem, nežli pohřbeni pod ním. Všechno nejlepší k narozeninám!)
Another year older, none the wiser. Have a nice Birthday! (O další rok starší, ale ne moudřejší. Krásné narozeniny!)
A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip! I wish you a pleasent journay and happy Birthday! (Narozeniny nejsou nic víc, než začátek další, 365 dní trvající, cesty kolem slunce. Šťastnou cestu a krásné narozeniny!)
„May you live all the days of your life.“ (J. Swift 1667-1745) (Nechť žiješ všechny dny svého života!)
Last week the candle factory burned down. Everyone just stood around and sang, „Happy Birthday“. (Minulý týden shořela fabrika na svíčky…Všichni stáli okolo a zpívali Ti „Hodně štěstí zdraví!“
Old enough to know better…Young enough to still do it. Happy Birthday (Dost starý na to, abys to uměl lépe, dost mladý na to, abys to ještě dělal. Všechno nejelepší!)
One more year of existence down the drain. Happy Birthday! (Další jeden rok existence je fuč. Vše nejlepší k narozeninám!)
There were a lot of famous people born on your birthday. Too bad you aren't one. Happy Birthday! (Tolik slavných osobností má narozeniny ve stejný den jako ty. Škoda, že nejsi jedním z nich. Všechno nejlepší!)
Time may be a great healer, but it's a lousy beautician. True that! (Čas může být nejlepší lékař, ale je mizerná kosmetička, že?)
Tomorrow is still a mystery. Yesterday is already history. And today it is your Birthday! (Zítřek je záhadou, včerejšek minulostí a dnes- jsou tvoje narozeiny!
Don't worry about your age, you will be older next year. Happy birthday! (Nedělej si starosti se svým věkem, za rok budeš starší. Krásné narozeniny!)
Forget the fact that you are aging, and let us start celebrating! Happy birthday! (Zapomeň, že stárneš a začni slavit! Všechno nejlepší k narozeninám!)
Your birthday is too important to be taken seriously, so let us celebrate it like crazy! Happy birthday! (Tvé narozeniny jsou příliš důležité na to, abychom je brali vážně. Pojďme bláznivě slavit! Všechno nejlepší!)
Be thankful your birthday comes just once a year. Think how old you would be if it came every month. (Buď rád, že narozeniny jsou jen jednou do roka. Představ si, jak by jsi byl starý, kdyby byly každý měsíc!)
Age is just a number. A very telling number, but still just a number.Happy Birthday! (Věk je jen číslo. Hodně vypovídající číslo, ale stále jenom číslo. Všechno nejlepší k narozeninám!)